Privacy policy

Wij van Promojagers hebben als doel om jou te helpen besparen. We steken véél tijd & energie in het onderhouden van onze community en het vinden van de beste promoties. We willen nog een stapje verder gaan en ontwikkelen leuke tools zoals deze om het jullie nog gemakkelijker te maken om geld te besparen & tijd te winnen in het zoeken naar kortingscodes. Voor het gebruiken van deze tool worden enkele persoonlijke gegevens gebruikt, ook om je de meest relevantste aanbiedingen te kunnen tonen! Wij zullen je gegevens met de grootste zorg behandelen.

Het ontwikkelen van deze tools vraagt van ons een kleine investering (met alle plezier natuurlijk), maar om onze kosten te dekken is het wel mogelijk dat er in onze groep & tools reclameboodschappen of links verschijnen waarvoor wij een vergoeding ontvangen door een van onze partners. We willen jullie wel relevante & zoals steeds de beste promoties blijven tonen. We hopen dat jullie dit OK vinden, want dit motiveert én helpt ons om jullie voortdurend van de beste promoties en gratis tools te blijven voorzien. Indien dat niet OK is voor je, dan vinden wij dit zeer jammer, en begrijpen we dat je geen gebruik wenst te maken van onze gratis tools en diensten.

Véél promo-plezier! :)


1. Inleiding

De website www.promojagers.be, de Promojagers extensie voor Google Chrome en de applicatie Promojagers (hierna genoemd "Promojagers") worden ter beschikking gesteld door Promojagers BV, met maatschappelijke zetel te Meulestraat 33, 8730 Beernem en met ondernemings- en B.T.W.-nummer BE0743.647.827. De gebruiker van Promojagers kan ons contacteren via de "Contact"-pagina op Promojagers of met een e-mail naar gunther (@) promojagers.be

De huidige Promojagers privacyverklaring (de "Privacyverklaring") is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u toegang hebt tot en gebruik maakt van Promojagers. Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna aangeduid als de "Privacywet").

2. Aanvaarding van de overeenkomst

De Privacyverklaring dient samen gelezen te worden met de andere voorwaarden toepasselijk op het bezoek aan en het gebruik van Promojagers, zoals onze Algemene Voorwaarden en onze Cookieverklaring. De documenten waarnaar in deze paragraaf verwezen wordt, worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Overeenkomst".
Om Promojagers te bezoeken, is het niet nodig te registeren. Om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten is het evenwel mogelijk dat u gevraagd wordt om te registreren op Promojagers. Dit is noodzakelijk om de door u gevraagde dienst daadwerkelijk te kunnen leveren. Bij een dergelijke registratie zal u nogmaals uitdrukkelijk worden uitgenodigd om de Overeenkomst te aanvaarden.
Promojagers kan de voorwaarden van de Overeenkomst steeds wijzigen of amenderen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Overeenkomst hebt doorgenomen en zich ermee akkoord verklaard hebt. De datum waarop de voorwaarden laatst werden gewijzigd is aangegeven bovenaan elk van de betreffende documenten.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonsgegevens?

3.1. Bezoek aan Promojagers

Volgende informatie wordt door ons bij uw bezoek aan Promojagers opgeslagen: Informatie die we van derden krijgen. We kunnen Bezoekersinformatie over u krijgen van derden die automatisch informatie verzamelen via het gebruik dat u maakt van Promojagers, bijvoorbeeld bedrijven die webanalyses uitvoeren. Dergelijke informatie kan zonder beperking informatie bevatten over uw besturingssysteem, instellingen en systeemconfiguraties, model van toestel, toestel-ID en andere unieke toestel-ID's, mobiele informatie, de webpagina's die u bezoekt binnen Promojagers, de website die u naar Promojagers leidde, eventinformatie (bv. systeemcrashes) en webloggegevens. We houden ook uw IP-adressen bij.
Zonder registratie op Promojagers zijn er nog andere mogelijkheden waarbij u ons uw persoonsgegevens kunt geven, zoals wanneer u ons contacteert of wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief (in dit geval geeft u uw emailadres op). Indien u op onze nieuwsbrief wenst uit te schrijven, kunt u daarvoor de instructies volgen die onderaan elke nieuwsbrief zijn weergegeven.3.2. Registratie op Promojagers

Om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten is het mogelijk dat u gevraagd wordt om te registreren op Promojagers en een account aan te maken. Bij een registratie wordt u om een emailadres en een paswoord gevraagd.
Om uw account te vervolledigen dient u vervolgens enkele verdere gegevens aan te vullen opdat wij u onze dienst kunnen verlenen. Deze gegevens zijn:
uw voor- en familienaam; uw geboortedatum; uw geslacht; uw postcode;
Zonder deze gegevens kunnen wij uw registratie niet vervolledigen en zal u geen gebruik kunnen maken van de diensten waarbij u moet beschikken over een vervolledigd account.

Bij uw eerste bezoek wordt tevens uw toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies.Dit zijn kleine tekstbestandjes die op je toestel worden opgeslagen en die jouw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal je verkiest, een uniek sessienummer zodat je niet steeds opnieuw hoeft aan te melden, of een uniek bezoekersnummer dat je automatisch wordt toegekend door Google Analytics.Dankzij die cookies kunnen we rvoor zorgen dat we je kunnen herkennen bij een volgend bezoek.

Geef je ons toestemming voor statistische gegevens te verzamelen dan houden we ook je klikgedrag op verschillende knoppen, pagina’s bij. En we brengen ook in kaart hoe je onze website gebruikt.
Geef je ons toestemming om marketing en promo's op maat te tonen, dan houden we ook bij welke pagina’s jij bezoekt.
Geef je ons toestemming voor social dan tonen we ook deel knoppen op de website zodat je makkelijk artikels en pagina’s kan delen.


4. Wat doen wij met uw informatie?

De bovenstaande informatie die u aan ons doorgeeft, wordt niet doorgegeven aan derden, behoudens zoals anders aangegeven hieronder. Wij gebruiken deze informatie enkel om u de diensten te leveren die u wil bezoeken/gebruiken en om het aanbod op Promojagers te verbeteren.
Om onze diensten aan te bieden, maken wij mogelijks gebruik van de diensten van derde partijen (zoals bijvoorbeeld een hosting provider). Zij mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun opdracht verwerken. Verder zijn ze verplicht zich te houden aan de Privacywet. U geeft daarbij de uitdrukkelijke geschreven toestemming dat wij uw gegevens aan dergelijke derde partijen mogen doorgeven, zelfs wanneer die niet binnen de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn.
Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook delen met die entiteiten die deel uitmaken van onze groep, en dit om op basis van uw preferenties op Promojagers gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen voorstellen online en offline.
Deze website maakt gebruik van de diensten van Affiliate Netwerken en Sponsors (hierna genoemd Partners) om adverteerders oa. via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat.
Om deze dienst uit te kunnen voeren maken onze Partners gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weten onze Partners dat deze website een vergoeding moet ontvangen.
Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan onze Partners verklaard door bij hen de Algemene publisher voorwaarden te accepteren.
Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.
Deze website maakt gebruik van de mogelijkheid om zijn marketinggegevens te optimaliseren door accountgegevens van onze gebruikers, gepseudonimiseerd, aan het systeem van onze Partners door te geven. Deze gegevens zijn enkel door ons in te zien en worden NIET gedeeld met derden. Deze gegevens worden enkel door ons gebruikt om onze diensten te kunnen aanbieden en te verbeteren.
Berichten voorzien van een 'spons' emoji alsook berichten in de sectie 'Uitgelicht' zijn doorgaans betaalde partnerships waarbij wij een kleine vergoeding ontvangen voor het online plaatsen van deze Partnercontent.

De statistieken verzamelen we door middel van externe tools. Afhankelijk van de toestemmingen die je gaf gebruiken we verschillende tools:

Google Tag Manager & Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem tenzij je toestemming gaf.

Google Adsense: enkel als je toestemming gaf voor marketing en promo's op maat.

Facebook Audience & Facebook Pixel: enkel als je toestemming gaf voor marketing. en promo's op maat.

DPG Media Pixel: enkel als je toestemming gaf voor marketing en promo's op maat.

De verzamelde gegevens worden ook gebruikt om te kunnen rapporteren aan onze leveranciers, dit gebeurt op geaggregeerde data, zij krijgen van ons dus geen persoonlijke gegevens van jou.
Gaf je toestemming voor marketing en promo's op maat, dan delen we de verzamelde gegevens met onze marketing partners (Google Adsense, Facebook, DPG media, …)

5. Kan ik me verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

U heeft het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kan u uw persoonsgegevens, mits inachtneming van de voorwaarden gesteld onder de Privacywet, laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.
Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons contracteren via de contactgegevens opgegeven onder 1. Gelieve op te merken dat u zelf steeds ten volle aansprakelijk bent voor de juistheid van de opgegeven gegevens.

6. Nog vragen? Neem dan contact op.

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren via de contactgegevens onder 1.